Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2020

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα  Παρασκευή, αναρτούνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες:

  • Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., δεδομένου ότι εξαντλήθηκαν οι επιτυχόντες λόγω παραιτήσεων των υποψηφίων στο Γ.Ν.Ανατολικής Αχαϊας (Οργανική Θέση Αίγιο),  στο Γ.Ν. Άρτας, στο Γ.Ν. Λευκάδας, όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 8252/7-2-2020 (6Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 24/09/2022 έως και 28/09/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα το ΦΕΚ 16/Α΄/1-2-2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2020

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο