Αρχική > 2022 > Νοέμβριος (Page 7)
313403993 439720445013346 1795264211569035521 n

Διαδοχικές επισκέψεις του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γ. Καρβέλη στην Χαλανδρίτσα

Στη δράση που έγινε το πρωί της Τρίτης (1η Νοεμβρίου), στο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαλανδρίτσας, παραβρέθηκε ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης. Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στις εκπαιδευτικές μονάδες από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας σε συνεργασία με την 6η

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.Γ4Α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/ΓΠΟΙΚ.39417/2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 2804/Β/2021)

Στην Πάτρα σήμερα 01/11/2022 ημέρα Τρίτη αναρτάται, στον ιστότοπο της  6ης ΥΠΕ, ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους, για τις θέσεις των ειδικευμένων ιατρών της αρίθμ.Γ4α/Γ.Π.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΟΠ465ΦΥΟ-ΨΙΓ,  απόφασης του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ, σε εφαρμογή της υπ.αριθμ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Γ4Α/Γ.Π.ΟΙΚ.45011/04-08-2022 ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους Πίνακες Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων : 1.Μίας (1) θέσης σε βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4633/08-08-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΘΑ46904Υ-0ΗΕ) Προκήρυξη,

Read More
313364558 438959565089434 4769649389251289551 n

6η ΥΠΕ – Πανεπιστήμιο Πατρών: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πιστοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού στις υγειονομικές μονάδες

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση του προσωπικού στις υγειονομικές μονάδες της 6ης ΥΠΕ. Σήμερα το πρωί παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από κοινού του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα. Στη συνέντευξη

Read More