Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 09 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ,  ο πίνακας:

  • Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. για το Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ (Ο.Μ. ΑΙΓΙΟΥ) κωδικός 6.21 , δεδομένου ότι εξαντλήθηκαν οι επιτυχόντες λόγω μη αποδοχής του διορισμού τους  (Επανάληψη διαδικασίας- επόμενη πεντάδα)

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 10/11/2023 έως και 16/11/2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΕΚ 320/Β΄/6-2-2020) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο