Αρχική > Ακτινολογία

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2021

Αναρτώνται σήμερα 5 Μαϊου 2021 ημέρα Τετάρτη τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 1η έγκριση 2021.  Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση , μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται την θέση. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2021 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 20/01/2021 αναρτάται ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης των 5 πρώτων υποψηφίων για τη θέση Ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Read More

Τελική Μοριοδότηση/Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάρτηση Τελική Ακτινολογίας 1η έγκριση

Read More

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 28/12/2020 τον Τελικό Πίνακα Μοριοδότησης / Κατάταξης των Υποψηφίων για κάθε θέση Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  (1η Έγκριση) μετά την Συνέντευξη ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

Συνεντεύξη Υποψηφίων Ακτινολογίας

Στην Πάτρα σήμερα στις 28/12/2020 , ημέρα Δευτέρα, αναρτούνται  στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες με τους υποψηφίους της Ειδικότητας της Ακτινολογίας  που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με την υπ αριθ. Γ4α/Γ.Π./42951/13.7. 2020 εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020). ΠΙΝΑΚΑΣ

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ μη παραδεκτών υποψηφίων και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ

Στην Πάτρα σήμερα στις 09/11/2020 , ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την Αρ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.42951/13.07.2020  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ανάρτηση Τελικής Μοριοδότησης  πριν την συνέντευξη, των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω αρχείο ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Read More