Αρχική > Ακτινολογία

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτώνται σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 οι Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Ακτινολογίας (Αρ. Προκήρυξης Υ.Υ. Γ4α/Γ.Π 49607/07.09.2021 (3η έγκριση 2021) Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν ( Υ.Δ)  στο Συμβούλιο αν

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2021 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των  πέντε των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων που αφορά  στην πλήρωση θέσεων ειδικότητας  Ακτινολογίας, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, σε Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με την  Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07.09.2021   απόφαση του Υπουργείου Υγείας,  μετά την εξέταση των ενστάσεων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα (2)

Read More

Πίνακες αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ.,

Στην Πάτρα σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Τρίτη, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 49607/07.09.2021  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του

Read More

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2021

Αναρτώνται σήμερα 5 Μαϊου 2021 ημέρα Τετάρτη τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 1η έγκριση 2021.  Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση , μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται την θέση. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2021 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 20/01/2021 αναρτάται ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης των 5 πρώτων υποψηφίων για τη θέση Ειδικότητας Ακτινολογίας για το Γ.Ν.ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Read More

Τελική Μοριοδότηση/Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ σε βαθμό Επιμελητή Α΄& Β΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α). ΤΕΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάρτηση Τελική Ακτινολογίας 1η έγκριση

Read More

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 28/12/2020 τον Τελικό Πίνακα Μοριοδότησης / Κατάταξης των Υποψηφίων για κάθε θέση Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ  (1η Έγκριση) μετά την Συνέντευξη ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Read More

Συνεντεύξη Υποψηφίων Ακτινολογίας

Στην Πάτρα σήμερα στις 28/12/2020 , ημέρα Δευτέρα, αναρτούνται  στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες με τους υποψηφίους της Ειδικότητας της Ακτινολογίας  που θα υποβληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με την υπ αριθ. Γ4α/Γ.Π./42951/13.7. 2020 εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020). ΠΙΝΑΚΑΣ

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ μη παραδεκτών υποψηφίων και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ

Στην Πάτρα σήμερα στις 09/11/2020 , ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την Αρ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.42951/13.07.2020  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης

Read More