Αρχική > αποκλειστικές
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΝΔΥΚΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 07.2023

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 - (ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 07.2023ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΘ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ν.Δ.Υ.Κ.Ν. ΙΟΥΛΙΟΥ 2023ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Δ.Υ.Κ.Ν 01 ΚΑΙ 02.07.2023  

Read More
nurse symbol

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2023

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 4.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Read More
nurse symbol

Παράταση προθεσμίας (έως και 15-12-2022) αιτήσεων αποκλειστικών για ετήσιους πίνακες Νοσοκομείων 2023

Υποβολή αιτήσεων έως και 15-12-2022 αποκλειστικών για ετήσιους πίνακες Νοσοκομείων 2023

Read More
nurse symbol

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - ΟΡΘΗ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΑΔΑ: 9ΓΣ8469ΗΔΜ-8Ψ3)

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2022  

Read More