Αρχική > αποκλειστικές (Page 2)
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 07.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΘ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ν.Δ.Υ.Κ.Ν. ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Δ.Υ.Κ.Ν 01 ΚΑΙ 02.07.2023

Read More
nurse symbol

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2023

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 4.2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΑΝΕΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Read More
nurse symbol

Παράταση προθεσμίας (έως και 15-12-2022) αιτήσεων αποκλειστικών για ετήσιους πίνακες Νοσοκομείων 2023

Υποβολή αιτήσεων έως και 15-12-2022 αποκλειστικών για ετήσιους πίνακες Νοσοκομείων 2023

Read More
nurse symbol

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - ΟΡΘΗ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΑΔΑ: 9ΓΣ8469ΗΔΜ-8Ψ3)

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2022  

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και 10/12/2021)

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου 1.ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(ΠΑΡΑΤΑΣΗ )  

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και 10/12/2021)

Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου 1.ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ) ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022Λήψη ΕΝΤΥΠΟ Α - 2022Λήψη ΕΝΤΥΠΟ Β - 2022Λήψη  

Read More