Αρχική > ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας σε βαθμό ΕΒ΄ μετά την συνέντευξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Α).

Αναρτούμε σήμερα, Δευτέρα  23  Νοεμβρίου 2020,  τον  κάτωθι Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας  Δερματολογίας και  Αφροδισιολογίας  σε βαθμό Επιμελητή Β΄ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) Ακολουθεί  επισυναπτόμενο αρχείο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Read More