Αρχική > ΕΛΚΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο διαχειριστικής χρήσης έτους 2020 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης της 6ης ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΚΕΑ 2020Λήψη

Read More