Αρχική > ΚΥ και ΠΙ
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥ / ΠΙ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ (CPV 90911200 & 890919200-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΙ) ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.374.452,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συστημικός Αριθμός

Read More
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη “Κατασκευή νέου WC και επισκευές στο υπάρχον WC του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο ΚΥ Βόρειου Τομέα Πάτρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη "Κατασκευή νέου WC και επισκευές στο  υπάρχον WC του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο ΚΥ Βόρειου Τομέα Πάτρας Πρόσκληση    ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 15/12/2022 και ώρα 14:00     https://isupplies.gr         Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 02/12/2022 13:00!

Read More