Αρχική > οφθαλμολογία

Ανάρτηση πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με αναγωγή ανά θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή  2  Ιουλίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης   με αναγωγή  ανά θέση  ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ( 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΒΡΗ   2η ορθη επαναληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με ΑναγωγήΛήψη

Read More

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδ. Οφθαλμολογίας (Π.Φ.Υ.)

Στη  Πάτρα σήμερα 1-6-2021 ημέρα Τρίτη στο Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ , αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης για τις θέσεις  ειδικότητας  Οφθαλμολογίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ, σε εφαρμογή της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044 ΦΕΚ 116/23-01-2018 όπως προέκυψε από τη 2η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης  και επιλογής Ιατρών

Read More

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Υ.

Αναρτούμε σήμερα, Πέμπτη  06  Μαίου  2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας ( Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ : -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Κ.Υ. Άνω πόλης Πατρών , σύμφωνα με

Read More