Αρχική > οφθαλμολογία
λογιστική

Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου  2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον πίνακα τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη διαδικασία της συνέντευξης, για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων της ειδικότητας: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(Ν.Μ.ΜΟΛΑΩΝ (1 θέση) αριθμός προκήρυξης 1136/11-2-2020 ΑΔΑ: ΩΗΓ246904Δ-71Ψ και Γ.Ν. -Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ(1θέση) αρ. προκήρυξης Α31/2233/11-2-2020 ΑΔΑ:6ΗΠΔ46904Α-ΝΩΒπου περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.

Read More
6η ΥΠΕ

Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Tρίτη  26 Ιουλίου 2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, μετά την Συνεδρίαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσης και επιλογής Ιατρών ΕΣΥ τον πίνακα αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ για τις θέσεις επιμελητών Β΄ των: α) Γ.Ν.--Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ β) Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ, έπειτα από επανάληψη διαδικασίας σε εφαρμογή της παρ.

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον  Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Οφθαλμολογίας, μετά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για  μία (1)  θέση, επιμελητή Β΄

Read More
6η ΥΠΕ

Τελικής κατάταξης (μετά τις ενστάσεις και πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄,του Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πίνακα : Τελικής κατάταξης (μετά τις ενστάσεις και πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β΄, του Π.Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ μετά τη συνεδρίαση του

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακες Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Αναμοριοδότησης/ Ανακατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Οφθαλμολογίας σε βαθμό  Επιμελητή Β (ΠΙΝΑΚΑΣ΄Β)

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τους  Πίνακες : Α) Μη αποδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Αναμοριοδότησης/ Ανακατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ειδικότητας Οφθαλμολογίας σε βαθμό Επιμελητή Β (ΠΙΝΑΚΑΣ΄Β) που περιλαμβάνεται στην εγκριτική απόφαση του

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Π.Φ.Υ.

Αναρτάται σήμερα 06/10/2021 ο πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης μετά τη συνέντευξη (με αναγωγή) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ανά θέση, ειδικότητας  Οφθαλμολογίας Π.Φ.Υ. σε βαθμό Eπιμελητή Β΄ σύμφωνα με την αριθμ.  (Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018) "έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Π.Φ.Υ.Λήψη

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με αναγωγή ανά θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή  2  Ιουλίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης   με αναγωγή  ανά θέση  ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ( 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μ. ΒΡΗ   2η ορθη επαναληψη Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης με ΑναγωγήΛήψη

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Αρχικής Μοριοδότησης υποψηφίων ειδ. Οφθαλμολογίας (Π.Φ.Υ.)

Στη  Πάτρα σήμερα 1-6-2021 ημέρα Τρίτη στο Ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ , αναρτήθηκε ο αρχικός πίνακας μοριοδότησης για τις θέσεις  ειδικότητας  Οφθαλμολογίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ, σε εφαρμογή της αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4044 ΦΕΚ 116/23-01-2018 όπως προέκυψε από τη 2η  Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κρίσης  και επιλογής Ιατρών

Read More
6η ΥΠΕ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Υ.

Αναρτούμε σήμερα, Πέμπτη  06  Μαίου  2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας ( Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ : -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Κ.Υ. Άνω πόλης Πατρών , σύμφωνα με

Read More