Αρχική > Αυτόματων Απινιδωτών
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια Αυτόματων Απινιδωτών i) Απινιδωτών Απλών ii) Απινιδωτών με Βηματοδότη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια Αυτόματων Απινιδωτών i) Απινιδωτών Απλών ii) Απινιδωτών με Βηματοδότη για τις ανάγκες της 6ης ΥΠΕ (συνημμένα αρχεία) από σήμερα Τρίτη 21-11-2023 και ώρα 10:20πμ μέχρι τη Πέμπτη 30-11-2023 και ώρα 15:00μμ. Προϋπολογισμός: 29.000€ (με ΦΠΑ). Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ-2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-2 Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία λήξης

Read More