Αρχική > ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων
ΚΡΙΣΕΙΣ

Aυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση , σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Στη Πάτρα σήμερα 22.01.2024 ημέρα Δευτέρα στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, αναρτάται ο αυτοματοποιημένος κατάλογος των υποψηφίων με σειρά  κατάταξης ανά θέση , σύμφωνα με τα δηλωθέντα  προσόντα και τις προτιμήσεις τους (όπως έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Υγείας) για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων  κλάδου ΕΣΥ σε

Read More