Αρχική > Μοριοδότηση ειδικότητας Οδοντιάτρου
6η ΥΠΕ

Πίνακα Ι. Μοριοδότηση ανεξάρτητα από προτίμηση (χωρίς αναγωγή) υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας Οδοντιάτρου

Αναρτούμε σήμερα στις 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα Ι. Μοριοδότηση ανεξάρτητα από προτίμηση (χωρις αναγωγή) υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας Οδοντιάτρου στο βαθμό Επιμελητή Β΄ (6.91.1) για το ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ  που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Απόφαση - προκήρυξη υπ΄αριθ. 2556/22-04-2018 της

Read More