Αρχική > ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ
6η ΥΠΕ

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης / Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη και μετά τις ενστάσεις) για κάθε θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ

Αναρτώνται σήμερα οι Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη και μετά τις ενστάσεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Φ.Υ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο (2) παρ. ε της υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 11510/20.02.2023 (ΦΕΚ 1021/23.02.23) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας, οι κάτωθι υποψήφιοι θα προσκληθούν στη

Read More