6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Τελικής Κατάταξης και Μοριοδότησης των 5 πρώτων Υποψηφίων για θέσεις Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (3η έγκριση 2020) μετά την Συνέντευξη

Αναρτούμε σήμερα 18 Φεβρουρίου 2021 την Τελική Κατάταξη και Μοριοδότηση των 5 πρώτων Υποψηφίων για θέσεις Ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (3η έγκριση 2020) μετά την Συνέντευξη. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 3Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – θέση 6.4 Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021,  ώρα 13:00 Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση της θέσεως του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων (Προκήρυξη υπ. αριθμ. 5752/15-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΞΦ46904Δ-0ΦΘ) κωδικός θέσης 6.4), που

Read More