Αρχική > 2021 > Μάρτιος
6η ΥΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021  εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη   30 Μαρτίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του .Γ.Ν. Κεφαλληνίας ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.5655/15-07-2020)  που εγκρίθηκε με

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ MH ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, τους Πίνακες : Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) & Αναμοριοδότησης / Επανακατάταξης  (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) των πέντε (5) υποψηφίων  ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων σύμφωνα με :  -την υπ αριθμ.  1223/12-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ, -την υπ αριθμ.  3539/9-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ, -την υπ αριθμ.  61/10-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ   

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα μετά την Συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021,στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα μετά την Συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. με θέμα τη συζήτηση των ενστάσεων για τη πλήρωση της θέσης που περιλαμβάνεται υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΜΥ -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 19-03-2021, Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης (πριν τις συνεντεύξεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Προκήρυξη 3776/12-2-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) που εγκρίθηκε με την Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας -1η έγκριση 2020) Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω

Read More
6η ΥΠΕ

19-03-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

19-03-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021  Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2021 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2021 6ηΥΠΕ_ΠΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ_ ΤΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ ΔΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-20216ηΥΠΕ_  ΥΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ

Read More