Αρχική > 2021 > Απρίλιος
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ MH ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ MAIEYΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠ.Β΄ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, τους Πίνακες  Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 10255/19-12-18 Ορθή Επανάληψη προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ.                          

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 21/04/21 τον πίνακα Α , Αναμοριοδότηση και Νέα Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ΕΒ΄   για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής για το Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων ,προκήρυξη 5752/15-7-2020  (ΑΔΑ : ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ)  που περιλαμβάνεται στην Γ4α/Γ.Π. 42951/13-07-20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1) απόφαση Υ.Υ 2η έγκριση 2020. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση  Πριν την Συνέντευξη της τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ μετά την εξέταση των ενστάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) που αφορούν την Γ4α/ Γ.Π.5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

Αναρτούμε σήμερα,  ημέρα  Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του .Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Προκήρυξη υπ. αριθμ.3776/11-2-2020   που εγκρίθηκε

Read More
6η ΥΠΕ

15-04-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2021

15-04-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 15.4.2021 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   19-03-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021  Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2021 και

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα, 15-04-2021, στον ιστότοπο  της 6ης Υ.ΠΕ,  το αρίθμ. 388/15-4-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ,

Read More