6η ΥΠΕ

Ανάρτηση πινάκων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτώνται σήμερα 5 Απριλίου 2021 οι πίνακες : Α.  Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Β. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2021

Read More