6η ΥΠΕ

Πρακτικό ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις Νευρολογίας κλάδου Γιατρών ΕΣΥ

Αναρτούμε σήμερα, 06-04-2021 ημέρα Τρίτη,    το αρίθμ. πρωτ. 345/6-4-2021 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις Νευρολογίας κλάδου Γιατρών ΕΣΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΔΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Read More