6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση  Πριν την Συνέντευξη της τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ μετά την εξέταση των ενστάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) που αφορούν την Γ4α/ Γ.Π.5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

Αναρτούμε σήμερα,  ημέρα  Τρίτη 20 Απριλίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, μετά τη διαδικασία της  δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για μία θέση  (1)  θέση του .Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Προκήρυξη υπ. αριθμ.3776/11-2-2020   που εγκρίθηκε

Read More