Αρχική > 2021 > Απρίλιος (Page 3)
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020)

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 01-04-2021 το αρίθμ. πρωτ. 328/1-4-2021 πρακτικό με συνημμένους τους πίνακες (αναλυτικούς και συγκεντρωτικούς) αναμοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για θέσεις παιδιατρικής κλάδου Γιατρών ΕΣΥ 6ηΥΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 6ηΥΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More