6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα Τρίτη  9 Μαρτίου 2021, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) υποψηφίων  ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση της κάτωθι  θέσεως σύμφωνα με :    -την υπ αριθμ.  17132/22-09-20 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,                         

Read More