6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ CD/DVD ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως ΤΡΙΤΗ 09-03-2021  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σύνδεση του συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΥ

Αναρτάται σήμερα 08-03-2021 Πρακτικό  με συνημμένους τους πίνακες τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψηφίων ανά θέση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, βάσει των οποίων γίνεται η τελική επιλογή για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 08-03-2021 αναρτώνται πίνακες (αναλυτικός και συγκεντρωτικός) μη παραδεκτών υποψηφίων, αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης για θέσεις Νευρολογίας ιατρών ΕΣΥ. Ακολουθούν επισυναπτόμενα αρχεία : ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦ. ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 6ηΥΠΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-6.

Ανακοίνωση για την κάλυψη ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλευτική –Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική σε δομές αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30-6

Read More