6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 19-03-2021, Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης (πριν τις συνεντεύξεις) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για μία (1) θέση ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Προκήρυξη 3776/12-2-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) που εγκρίθηκε με την Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας -1η έγκριση 2020) Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω

Read More
6η ΥΠΕ

19-03-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

19-03-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021  Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2021 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων είναι μέχρι και 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021). ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2021 6ηΥΠΕ_ΠΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ_ ΤΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ ΔΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-20216ηΥΠΕ_  ΥΕ_Αναλυτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_19-3-2021 6ηΥΠΕ_ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ

Read More