6η ΥΠΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΥ Βορείου τομέα Πάτρας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΥ Βορείου τομέα Πάτρας.

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – θέσεις 6.134 , 6.151 & 6.153

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των θέσεων του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» (6.134) , Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων (6.151) & του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου (6.153) που περιλαμβάνονται στην

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – θέση 6.72

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση της θέσεως του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ν.Μ. Αιγίου (6.72) που περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με

Read More
6η ΥΠΕ

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ – θέσεις 6.15 & 6.27

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης υποψηφίων ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ , μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., για την πλήρωση των θέσεων του Γ.Ν. Κορίνθου (6.15) & του Γ.Ν. Λακωνίας-Ν.Μ. Μολάων (6.27) που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018 Απόφαση του

Read More