6η ΥΠΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου  2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  Πίνακες: (Α) Μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και Β) Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (πριν την συνέντευξη) των πρώτων πέντε (5) υποψηφίων ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας σε βαθμό Επιμελητή Α΄  του Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2η έγκριση 2020 (Προκήρυξη   υπ. αρ 5655/15-7-2020) που εγκρίθηκε

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΣΕΙΣ) ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σήμερα ημέρα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης των  πέντε (5)πρώτων  υποψηφίων ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας , για την πλήρωση της κάτωθι θέσεως : -Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Mαιευτικής-Γυναικολογίας (κωδικός θέσης 6.25) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ σύμφωνα με την υπ αριθμ.35890/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Read More
6η ΥΠΕ

Ανάρτηση Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ σε βαθμό Διευθυντή (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και Επιμελητή Β΄(ΠΙΝΑΚΕΣ 2-11) -1η έγκριση 2020 (μετά την συνέντευξη).

Ανάρτηση Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ σε βαθμό Διευθυντή (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και Επιμελητή Β΄(ΠΙΝΑΚΕΣ 2-11) -1η έγκριση 2020 (μετά την συνέντευξη). Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο : ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More