Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου  2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  Πίνακες:

(Α) Μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

και Β) Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (πριν την συνέντευξη) των πρώτων πέντε (5) υποψηφίων

ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας σε βαθμό Επιμελητή Α΄  του Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2η έγκριση 2020 (Προκήρυξη   υπ. αρ 5655/15-7-2020)
που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π../42951/13-7-2020 (Ορθη επανάληψη)  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (2η έγκριση 2020)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο