Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πρακτικό ανάρτησης Χειρουργικής Παίδων

Πρακτικό ανάρτησης Χειρουργικής Παίδων

6η ΥΠΕ
Αναρτούμε σήμερα ημέρα Πέμπτη   25 Φεβρουαρίου  2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  Πίνακες:
Α) Μη αποδεκτών υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και
Β) Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν την συνέντευξη) των πρώτων πέντε (5) υποψηφίων ειδικότητας Χειρουργικής Παίδων  σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ” Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” 3η έγκριση 2020 (Προκήρυξη  υπ. αρ 17132/22-09-2020) που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π..54849/21-9-2020  (Ορθή επανάληψη)  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  (3η έγκριση 2020)
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο