Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ MH ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ MH ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ(3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021τους Πίνακες : Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) & Αναμοριοδότησης / Επανακατάταξης  (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) των πέντε (5) υποψηφίων  ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων σύμφωνα με :

 -την υπ αριθμ.  1223/12-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ,

-την υπ αριθμ.  3539/9-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ,

-την υπ αριθμ.  61/10-02-21 προκήρυξη  του  Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                                                                                                                        

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Ουρολογίας (κωδικός θέσης 6.21) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Ουρολογίας (κωδικός θέσης 6.120) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Ουρολογίας (κωδικός θέσης 6.127) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το  Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ ,

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1Η 2Ο21

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο