Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΒ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα, Τετάρτη 21/04/21 τον πίνακα Α , Αναμοριοδότηση και Νέα Κατάταξη των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων ΕΒ΄   για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής για το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων ,προκήρυξη 5752/15-7-2020  (ΑΔΑ : ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ)  που περιλαμβάνεται στην Γ4α/Γ.Π. 42951/13-07-20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ω60Λ465ΦΥΟ-ΛΦ1) απόφαση Υ.Υ 2η έγκριση 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2η έγκριση 2020

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο