6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα 6-5-2021 Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ  (2η έγκριση 2020) 6-5-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Read More
6η ΥΠΕ

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Υ.

Αναρτούμε σήμερα, Πέμπτη  06  Μαίου  2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας ( Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ : -Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Κ.Υ. Άνω πόλης Πατρών , σύμφωνα με

Read More
6η ΥΠΕ

ANAΡΤΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠ.Β’ ΓΙΑ ΠΦΥ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη 6 Μαϊου 2021, την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Πίνακα Αρχικής Μοριοδότησης  των υποψηφίων, ανεξάρτητα από προτίμηση (χωρίς αναγωγή) ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 10255/19-12-18 Ορθή Επανάληψη προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ.                  

Read More