Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2η έγκριση 2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα 6-5-2021 Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη 5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ  (2η έγκριση 2020)

6-5-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο