Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Υ.

AΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Π.Φ.Υ.

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα, Πέμπτη  06  Μαίου  2021 τον Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση θέσεων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας ( Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ :

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Κ.Υ. Άνω πόλης Πατρών , σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.10255/19-12-2018  ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ  Προκήρυξη, 6ης Υ.ΠΕ  κωδικός θέσης 6.379.1

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Κ.Υ. Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.10255/19-12-2018  ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ  Προκήρυξη, 6ης Υ.ΠΕ  κωδικός θέσης 6.353.1

–Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Κ.Υ. Ιωαννίνων , σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.10255/19-12-2018  ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ  Προκήρυξη, 6ης Υ.ΠΕ  κωδικός θέσης 6.395.1

—Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Κ.Υ. Μεσολογγίου  , σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.10255/19-12-2018  ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ  Προκήρυξη, 6ης Υ.ΠΕ  κωδικός θέσης 6.403.1

—-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας  Οφθαλμολογίας κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Κ.Υ. Άργους  , σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.10255/19-12-2018  ΑΔΑ:6ΠΟΙ469ΗΔΜ-ΙΩΞ  Προκήρυξη, 6ης Υ.ΠΕ  κωδικός θέσης 6.410.1

οι  οποίες προκηρύχθηκαν δυνάμει της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./95170/14-12-2018 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 060521

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 060521 2 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο