Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα 17-5-2021 Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας / Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων  για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. 42951/17-7-2020 του Υπουργείου Υγείας (2η έγκριση 2020)

– προκήρυξη Αριθ. πρωτ.  5752/15-7-2020, ΑΔΑ: ΩΞΥΦ46904Δ-0ΦΘ

 

ANΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2η έγκριση 2020

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο