Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης/μοριοδότησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για την πλήρωση θέσεων που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα, Τρίτη 18 Μαίου 2021 τον Πίνακα Συγκριτικής Αξιολόγησης/μοριοδοτησης με αναγωγή υποψηφίων ειδικότητας ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, για την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ,  για το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Αγρινίου, σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.4327/27-03-2019 ΑΔΑ:6ΤΞ746904Μ-4Ψ6  Προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.51.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.5357/28-03-2019 ΑΔΑ:6Ε474690ΒΦ-9ΞΧ (Ορθή Επανάληψη) προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.55.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Άρτας  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.Δ/119/27-03-2019 ΑΔΑ:Ω8Ε04690ΒΒ-0ΒΠ (Ορθή Επανάληψη) προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.56.1,

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Κορίνθου  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.8818/27-03-2019 ΑΔΑ:ΩΝΑΕ4690Β5-ΥΛΧ προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.57.1 &

-Μίας (1) θέσης σε βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης κλάδου ιατρών  ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου  σύμφωνα με την υπ. αριθμ.6921/27-03-2019 ΑΔΑ:ΩΑΖΥ46907Ε-4ΧΙ προκήρυξη, κωδικός θέσης 6.59.1 

οι  οποίες προκηρύχθηκαν δυνάμει της υπ. αρίθμ. : Γ4α/Γ.Π./22556/22.03.2019 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Οι περιλαμβανόμενοι στον ως άνω Πίνακα θα κληθούν στη διαδικασία της  κατ’ άρθρα  2 & 4 της υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044/17-1-2018 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας  η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’/116/23-01-2018, δομημένης συνέντευξης την προσεχή Παρασκευή 21/05/2021, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση που θα λάβουν.

Παρακάτω επισύναψη αρχείου”

Πίνακας Συγκριτικής Αξιολόγησης θέσων ΦΙΑΠ-2019

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο