Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ 2021

6η ΥΠΕ

Σας στέλνουμε το αρίθμ. 606/7-6-2020 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ) μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης  και κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΜΕΘ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. της 1ης προκηρυξης 2021.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΘ

6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΑΝΑΛΥΤ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ – ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

6ηΥΠΕ_ΜΕΘ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ) ΜΗ ΠΑΡΑΔ ΥΠΟΨ – ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο