Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΑ ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΑ ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ)

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή, αναρτώνται στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, οι πίνακες:

1.Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων

2.Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 4η έγκριση 2022 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. (Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ)

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 24/12/2022 έως και 28/12/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα το ΦΕΚ 2804/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο