Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

6η ΥΠΕ

Στην Πάτρα σήμερα 23  Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα  Παρασκευή, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες:

  1. Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων

 

  1. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 45011 04-08-2022   2η έγκριση 2022 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. ( Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή από 24/12/2022 έως και 28/12/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα το ΦΕΚ 2804/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Μ.Μ.ΑΝΑΙΜΙΑΣ 2022

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο