Αρχική > διαγωνισμός
6η ΥΠΕ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Π.Ι. Νεοχωρίου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Κομμένου και του Π.Ι.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 12/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘ. Π.Ι. ΚΟΜΜΕΝΟΥ _ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1) Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν:12-10-2023 και ώρα 13:00!

Read More
6η ΥΠΕ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Εγλυκάδας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν:17-08-2023 και ώρα 11:00!

Read More