Αρχική > διαγωνισμός
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2024  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Επισκευής, Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Περιοδικού Ελέγχου Ανελκυστήρων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.625,28,€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη. Η

Read More
6η ΥΠΕ

Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Σπάρτης, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.Αναθέτουσα Αρχή: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕίδος Υπηρεσίας: Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥ / ΠΙ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ (CPV 90911200 & 890919200-4) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (ΠΙ) ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ., ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.374.452,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Συστημικός Αριθμός

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (CPV:30197643-5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, συνολικού προϋπολογισμού #115.600,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η

Read More
6η ΥΠΕ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Εγλυκάδας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 22/09/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ήταν:17-08-2023 και ώρα 11:00!

Read More