Αρχική > ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτώνται σήμερα 5 Μαϊου 2021 ημέρα Τετάρτη τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 1η έγκριση 2021.  Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση , μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο εάν αποδέχονται την θέση. Ανάρτηση Βιοπαθολογίας 1η 2021 Πίνακες Βιοπαθολογία 2021

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάρτηση  Πριν την Συνέντευξη της τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ μετά την εξέταση των ενστάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) που αφορούν την Γ4α/ Γ.Π.5333/05.02.2021 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας (1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Read More

Ανάρτηση πινάκων ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτώνται σήμερα 5 Απριλίου 2021 οι πίνακες : Α.  Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων Β. Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 απόφαση του Υπουργείου Υγείας. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2021

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων για την Ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Γ.Ν.Τρίπολης και για το Π.Γ.Ν.Πατρών

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 τον ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων για την Ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Γ.Ν.Τρίπολης και για το Π.Γ.Ν.Πατρών Παρακαλούμε επιλέξτε τα παρακάτω αρχεία : ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-25-11 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Ι ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ    

Read More

Πίνακας Μοριοδότησης / Κατάταξης (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) για την θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή  20 Νοεμβρίου 2020 τον Πίνακα Μοριοδότησης / Κατάταξης (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) των δέκα (10) πρώτων υποψηφίων για την θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Γ.Ν.Τρίπολης και των πέντε (5) για το Π.Γ.Ν.Πατρών σε βαθμό Επιμελητή Β μετά την εξέταση των ενστάσεων (3η Προκήρυξη) ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄

Read More

ΠΙΝΑΚΑΣ μη παραδεκτών υποψηφίων και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Στη Πάτρα σήμερα 9/11/2020 αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ οι πίνακες : Μη Παραδεκτών υποψηφιών Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αρ. Γ4α/Γ.Π.54849/21.9.2020 απόφαση του Υπ. Υγείας. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Παρακαλούμε ανοίξτε

Read More