Αρχική > ΠΡΟΣΦΟΡΑ
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί Πρόσκληση ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 08/12/2022 και ώρα 15:00     https://isupplies.gr         Days Hrs

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 01/12/2022

ΚΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΤΑΚΑΚΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 01-12-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 01-12-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 01-12-2022  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 01-12-2022 ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 02-12-2022 ΚΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ

Read More
PROMITHIES

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού γ ι α την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Η καταληκτική ημερομηνία

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 801.886,79€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/01/2023 και ώρα

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 24/11/2022

25-11-2022 ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 24-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 25-11-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 24-11-2022 28-11-2022 ΟΡΘΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Read More
PROMITHIES

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (CPV: 09132000-3) ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09135100-5) ΤΩΝΚΥ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.238.546,92€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Η καταληκτική

Read More
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. συνολικής αξίας 32.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (26.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ & ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/12/2022 και ώρα 15:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ _ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 08/12/2022 15:00!

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 17/11/2022

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 17-11-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 17-11-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 17-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 18-11-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ MICROMOTOR ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 7/11/2022

Κ.Υ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ VIT D ΚΥ Ηγουμενίτσας-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς για τη μεταφορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού 10-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2022 10-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΕΠΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10-11-2022 11-11-2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Read More