Αρχική > Ιόνια Νησιά
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 20/3/2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑ 21-03-2023 ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 21-03-2023 ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Παροχή Υπηρεσιών Ιατρικής Ακτινοφυσικής ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών 23-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 23-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 23-03-2023 23-03-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κ.Υ. ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2023 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ-4Η ΤΟΜΥ

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 16/3/2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ - SUPER DIESEL ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 16-03-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 16-03-2023 16-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 17-3-2023

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 9/3/2023

ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 09-03-2023 09-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 09-03-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10-03-2023 Κ.Υ.ΑΣΤΑΚΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 10-03-2023 Κ.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΠΕΙΓΩΝ

Read More