Αρχική > ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – 1η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης (μετά το στάδιο των ενστάσεων), των πέντε πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ σε βαθμό ΕΒ΄ που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 του Υφυπουργού Υγείας, για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων:   -Μία (1) θέση ΕΒ΄ του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 1η έγκριση 2020

Αναρτούμε σήμερα 27-05-2021 τους Πίνακες Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Ψυχιατρικής σε βαθμό ΕΒ΄  που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/7-2-2020 (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Υφυπουργού Υγείας - Μία (1) θέση για το Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (προκήρυξη 2577/10-02-2020) & - Μία

Read More