Αρχική > ΩΡΛ

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ MH ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΡΛ ΕΠ.Β΄ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2019)

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, τους Πίνακες  Μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ειδικότητας ΩΡΛ , για την πλήρωση των κάτωθι  θέσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 10255/19-12-18 Ορθή Επανάληψη προκήρυξη της 6ης ΥΠΕ.                          

Read More

Πίνακας  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων (πριν τη συνέντευξη) ειδικότητας Ουρολογίας

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, τον Πίνακα  Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων (πριν τη συνέντευξη) ειδικότητας Ουρολογίας , για την πλήρωση των κάτωθι τεσσάρων  (4 ) θέσεων σύμφωνα με :  την υπ αριθμ. 1260/11-02-20 προκήρυξη του Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  την υπ αριθμ.  2624/10-02-20 προκήρυξη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του  Γ.Ν.

Read More

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων ειδικότητας ΩΡΛ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων  ειδικότητας ΩΡΛ , για την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) θέσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 2577/10-02-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)    & ΑΔΑ: 6Γ114690ΒΦ-Κ6Κ  προκήρυξη του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & την υπ' αριθμ. 3776/12-2-2020 προκήρυξη του Π. Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,  της

Read More