Αρχική > ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) : ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ.Ν. Ηλείας Ο.Μ. Πύργου ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜ. Β΄ 1 3539/09-02-2021 Γ.Ν. Μεσσηνίας – Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜ. Β΄ 1 661/09-02-2021 Γ.Ν. Κορίνθου ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜ. Β΄ 1 3189/11-02-2021   Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι σε κάθε Νοσοκομείο καλούνται όπως αποδεχθούν τις θέσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών

Read More