Αρχική > Νοσηλευτής
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας κατηγορίας ΔΕ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για το ΠΙ Λογγά αρμοδιότητας του ΚΥ Μεσσήνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΠΥ - ΓΙΑ ΤΟ ΠΙ ΛΟΓΓΑ 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 1.Υπεύθυνη δήλωση Εμπειρίας

Read More