Αρχική > ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
prosklhsh

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ

Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Ψυχιάτρους Παιδιών & Εφήβων, σε Ψυχιάτρους Παιδιών & Εφήβων των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Κερδοσκοπικού Τομέα του άρθρου 12 του Ν.4272/2014  μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022. https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ21469ΗΔΜ-65Ζ Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων

Read More
prosklhsh

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017) https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΟΕ469ΗΔΜ-4ΔΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ,ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΨΥ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4272/2014, ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ

Read More