ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ 02.11.2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 02.11.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 02.11.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 02.11.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ02.11.2018 02.11.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  15.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ

Read More

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ 26.10.2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  15.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 24.10.2018

Προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 6ΗΣ ΥΠΕ

Ορθή επανάληψη της αριθμ.πρωτ. 21229/18-10-18 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για το Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΜΞΧ46907Ε-ΤΣ8(1)  

Read More

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 23.10.2018

Προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Read More

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ 22.10.2018

Προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΓΝΠ ΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Read More

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ)

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ)    ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ)   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ                    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ)   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ             ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄   ΩΜΞΧ46907Ε-ΤΣ8

Read More

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ 15.10.2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  15.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018

Read More

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6ΗΣ ΥΠΕ 12.10.2018

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ  12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 12.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 10.10.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 28.09.2018 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

Read More