Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ

nurse symbol

ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ», «ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» « ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»  «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ»  ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 58 και 59 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α’/30-05-2020) & των υπ’ αριθμ. πρωτ.Γ6α/Γ.Π.39226/30-06-2020 (ΦΕΚ 2656/τ.Β’/30-06-2020), Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/30-07-2021 (ΦΕΚ 3538/τ.Β΄/03-08-2021) και Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24-08-2021), Αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4950/2022 (ΦΕΚ128/Α΄/02-07-2022) ανακοινώνονται σήμερα Παρασκευή 13/01/2022 τα αποτελέσματα της από 08-11-2022 ανακοίνωσης των υπολειπόμενων θέσεων ειδικευομένων που δεν εργάζονται στο δημόσιο, για την παρακολούθηση των προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στα νοσοκομεία αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την μη αποδοχή των θέσεων από τους υποψήφιους ειδικευόμενους.

Η επιλογή των υποψηφίων Νοσηλευτών/τριών που δεν εργάζονται στο δημόσιο έγινε λαμβάνοντας υπόψη: α) τη σειρά κατάταξης όπως αυτή προέκυψε από τον χρόνο κατάθεσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, β) τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων και γ) τον προβλεπόμενο αριθμό θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών για κάθε περιφέρεια και δ) από την συμπλήρωση των θέσεων από τον πίνακα επιλαχόντων.

 Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ – ΟΡΘΗ -130123

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο