Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις > Επικουρικό Προσωπικό > Aποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικά)

Aποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικά)

επικουρικοί

Σήμερα 04/07/2024 αναρτούμε τα αποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικά) .

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ

Ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στο  Α.Σ.Ε.Π, από τις 05-7-24 έως και 19-7-2024, (για 15 ημέρες), σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2024

Κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με τον ΑΣΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της 1ης διαδικασίας: (Υποβολή Αιτήσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2024) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, με βάση την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.29637/30-05-2024 (Β’3072) (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ465ΦΥΟ-9ΒΙ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού» του Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Υγείας, τα οποία αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας στις 04/07/24, υποβάλλονται στον ΑΣΕΠ . Η ένσταση υποβάλλεται, χωρίς τη συνοδεία παράβολου, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου () είτε κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στον ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.11510).

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο